EMDR- terapeutit

VISUAALINEN ILME VERKKOON JA GENEVEN MESSUILLE

VanillaDesigns suunnitteli EMDR-terapeuttien verkkosivujen visuaalisen ilmeen sekä messumateriaalit Geneven messuille. Graafisen ilmeen toivottiin säilyvän yhtenäisenä sekä tuovan esille toiminnan ydinajatusta, silmänliiketerapiaa.

Kokonaisuus pidettiin vihreänä ja raikkaana. Messumateriaaleihin tuotiin tuttuja elementtejä verkkosivustolta, joten yleisilme jatkui tutunlaisena myös julistemateriaaleissa.